Kỹ thuật điều trị đối với bệnh nhân suy tim, khuyết van hai lá

thuoc bo suy tim

Kỹ thuật phẫu thuật mới hướng mục tiêu điều trị những bệnh nhân bị suy tim và khiếm khuyết van hai lá.

Các bác sỹ đã tiến hành đặt một thiết bị cấy ghép đặc biệt mà không cần phải cắt cơ tim. Read More